نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

بسیاری از تحلیل گران اعتقاد دارند خاورمیانه در آینده نزدیک با یک بحران ژئوپلیتیکی بزرگ مواجه خواهد شد،در حالیکه هم اکنون نیز این بحران­ها ظهور وبروز یافته­اند،دو کشور همسایه ایران وعراق نیز مشکلات با مشکلات کمبود آب مواجه هستند وهردو کشور از سیاست‌های آبی کشورهای همسایه خود ناراضی هستند،ایران سیاست‌های آبی کشورهای مانند ترکیه وافغانستان را برخلاف منافع خود می‌بیند وعراق نیز که یکی از بدترین شرایط را از نظر وابستگی در میان کشورهای خاورمیانه به علت اینکه در پایین‌دست جریان‌های آبی قرار دارد،از سیاست‌های آبی کشورهای ایران و ترکیه به‌شدت آسیب‌پذیر است،در سالیان اخیر سدسازی بر روی رود خانه­­های استان کردستان که آب آنها وارد اقلیم کردستان می‌شد گسترش‌یافته‌اند ودر نتیجه آب ورودی از استان کردستان به اقلیم کاهش‌یافته است.در پژوهش حاضر که با استفاده از روش کیفی ودلفی به شکل مصاحبهبا حدود 30 نفراز کارشناسان ونخبگان حوزه‌های هیدروپلیتیک،علوم سیاسی،مسائل امنیتی وآب صورت‌گرفته است بازتاب‌های امنیتی - انتظامی جلوگیری از ورود آب‌های استان کردستان به اقلیم کردستان بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها