بررسی عوامل مؤثر برتعرض شهروندان به کارکنان پلیس (مطالعه موردی شهر سنندج)
1. بررسی عوامل مؤثر برتعرض شهروندان به کارکنان پلیس (مطالعه موردی شهر سنندج)

جمال ادهمی؛ فریدون احمدی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 1-34

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تعرض شهروندان به کارکنان پلیس (مورد مطالعه شهر سنندج)است. یکی از مسائلی که در سال­های اخیر توجه محققان، مسئولان و عموم مردم را به خود جلب نموده است، تعرض و برخورد خشونت­ ...  بیشتر
بررسی ظرفیت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزنشین استان کردستان به‌عنوان برنامه‌های جایگزین کولبری
2. بررسی ظرفیت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزنشین استان کردستان به‌عنوان برنامه‌های جایگزین کولبری

حسین دانش‌مهر؛ جهانگیر محمودی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 35-76

چکیده
  هدف پژوهش حاضر این است که به میانجی آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزنشین استان کردستان به بررسی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود و بالقوه به‌عنوان برنامه‌های توسعه‌ای و تولیدی ...  بیشتر
تحلیل جامعه‌شناختی قوم‌گرایی مبتنی بر کاربری شبکه‌های اجتماعی مجازی(مطالعه تطبیقی: شهرهای سنندج، مریوان و بیجار)
3. تحلیل جامعه‌شناختی قوم‌گرایی مبتنی بر کاربری شبکه‌های اجتماعی مجازی(مطالعه تطبیقی: شهرهای سنندج، مریوان و بیجار)

یعقوب احمدی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 77-112

چکیده
  در سال‌های اخیر و علی‌رغمپیش‌بینی بسیاری از نظریه‌پردازانجامعه‌شناسی و علوم سیاسی و از جمله نظریه‌پردازان حوزه نوسازی، قومیت و قوم‌گرایی شدت بیشتر و جان تازه‌ای یافته است. ایده اصلی در سال‌های ...  بیشتر
تدوین راهنمای طراحی شهری با تأکید بر مؤلفه‌های کالبدی و عملکردی مؤثر بر کاهش سرقت(نمونه موردی: خیابان گلشن شهر سنندج)
4. تدوین راهنمای طراحی شهری با تأکید بر مؤلفه‌های کالبدی و عملکردی مؤثر بر کاهش سرقت(نمونه موردی: خیابان گلشن شهر سنندج)

شایان کردی؛ فرزین چاره‌جو

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 113-150

چکیده
  امروزه مسئله وقوع جرم از مهم‌ترین مسائل جامعه بشری به شمار آمده است که همواره قابل‌توجه محققان علوم اجتماعی و مسائل شهری بوده است و بر همین اساس رویکردهای مختلف و متنوعی برای کاهش تهدیدات مستقیم مانند: ...  بیشتر
بازتاب‌های امنیتی محدودیت منابع آبی در دو سوی مرز ایران و عراق(موردمطالعه:استان کردستان واقلیم کردستان عراق)
5. بازتاب‌های امنیتی محدودیت منابع آبی در دو سوی مرز ایران و عراق(موردمطالعه:استان کردستان واقلیم کردستان عراق)

محسن قادرمزی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 151-182

چکیده
  بسیاری از تحلیل گران اعتقاد دارند خاورمیانه در آینده نزدیک با یک بحران ژئوپلیتیکی بزرگ مواجه خواهد شد،در حالیکه هم اکنون نیز این بحران­ها ظهور وبروز یافته­اند،دو کشور همسایه ایران وعراق نیز مشکلات ...  بیشتر
طراحی و تبیین مؤلفه‌های پلیس جامعه پسند با تأکید بر کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج
6. طراحی و تبیین مؤلفه‌های پلیس جامعه پسند با تأکید بر کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج

ستار صیدی

دوره 12، شماره 46 ، تابستان 1400، صفحه 183-205

چکیده
  زمینه و هدف: پلیس عمدتاً با رفتارهایش شناخته می ­شود و نحوه داوری شهروندان در باب کیفیت خدمات و رفتار پلیس می تواند معیار مهمی برای تعیین اثربخشی و کارایی این سازمان باشد. ازاین‌رو، هدف این پژوهش،ساخت ...  بیشتر